Du kan se en sag hvis du er blevet visiteret, er administrator eller moderator. 

Sagen
Sagens information er opdelt i faner med "Sags Menu" oppe til højre:

  • Skema: Her finder du den information der er indtastet via sagskemaet til sagen.
  • Sags Information: Her finder du informataion omkring status, timeregistreringer, og sagens kunde.
  • Klienter: Her finder du sagens klienter.
  • Kontaktpersoner: Her finder du sagens kontaktpersoner. 
  • Fakturering: Her finder du alle fakturaer til sagen. Bemærk disse er først genereret ved sags afslutning.

Sags Menu
Du åbner sags menuen ved at klikke på den.

Alt afhængig af din brugers rettigheder og sagens status vil menuen se anderledes ud.

  • Tilføj journal: Klik her for at tilføje en journal til sagen
  • Tilføj timeregistrering: Klik her for at tilføje en timeregistrering til sagen
  • Afslut sag: Klik her for at afslutte sagen of oprette faktura for medarbejderen
  • Adgang (moderator): Åben for at administrer hvem der skal have adgang til sagen
  • Slet sag (administrator): Sletter sagen. Bemærk der er en gebyr på 100USD for at genoprette en slettet sag

Timeregisreringer
Hvis du gerne vil se dine timeregisteringer, så klikker du først på "Sags information" og derefter på "Timeregisteringer, begge vist med rød pil. 


Du har nu mulighed for, at se timeregisteringer på sagen. 

Her kan du se antallet af timeregisreringer på sagen og hvornår de er registreret.

Tilføj timeregisrering

Hvis du er administrator kan du tilføje timeregistreringer for andre brugere som har adgang til sagen.

For at tilføje en timeregistrering åben "Sags Menu" og klik på "Tilføj timeregistrering", vist med rød pil.

Du kan nu tilføje dine timeregistrering. Bemærk at antal ikke er en time. Så 30minutter vil svare til 0.5 i antal. I nedenstående eksempel har medarbejderen haft en akut tid, kl. 14 til 14:30. 

TIlføj journal
For at tilføje en journal åben "Sags Menu" og klik på "Tilføj journal".

Her kan du så skrive din journal samt om beskeden skal være privat (så altså kun du kan se den).

Afslut sag
For at afslutte sagen og sende den til godkendes og fakturering åben "Sags Menu" og klik på "Afslut sag".

Hvis sagen mangler et fakura nummer fra dig vil den bede om dette. I dette eksempel bliver der tastet "2" ind som faktura nummer.

Efter sagen er afsluttet vil sagen gå til status "Godkendes & Faktureres".

Giv sagen til en anden medarbejder
Finder du ud af, at sagen bedre kan løses af en anden medarbejder, så skal du kontakte en medarbejder, som har moderator adgang. 

Først åbner du sagen, som du gerne vil have en anden medarbejder skal håndtere. Herefter klikker du på sags menuen, og klikker på "Adgang", vist med rød pil.

 Herefter vælger du den medarbejder, som skal overtage sagen, og trykker "Tilføj"

Du har nu tilføjet en anden medarbejder til sagen. 

Fandt du dit svar?