Vi prøver her at beskrive når man er moderator eller "Aktiv" medarbejder. 

Moderator:
Hvis du er administrator kan du se alle sager. Du kan altid se hvor langt sagen er ved, at kigge i "Sags" menuen. Her kan en sag have statussen "Alle", "Under oprettelse", "Under visitation", "Åben", "Godkendes", "Faktureres" og "Afsluttede". 

Hvis du vil se hvor mange sager, som er tilknyttede dig, så kan du klikke på "her", vist med en rød pil. 

Aktiv medarbejder
Du har statussen "Aktiv" det vil sige, at du kun kan se eller arbejde på en sag, hvis du er blevet visiteret til den. 

Du har samme muligheder, som moderator, i forhold til, at se hvor langt sagen er ved, at kigge i "Sags" menuen. Her kan en sag have statussen "Alle", "Under oprettelse", "Under visitation", "Åben", "Godkendes", "Faktureres" og "Afsluttede". 

Søg efter en sag
Hvis du gerne vil søge efter en specifik sag, så finder du først det sags nr. som sagen har. I dette eksempel er det sags nr. 275. 

Herefter går du op i "Søgeren", og taster 275 ind, vist med rød pil. 

Fandt du dit svar?