Du skal være administrator for at benytte denne feature.

Supbine tillader at du kan fakturere én sag af gangen eller mange sager på en gang. I denne guide viser vi begge fremgangsmåder.

Gør dine sager klar
Før du kan fakturere dine sager skal de godkendes. Når sagen er under status: "Godkendes" skal du tilføje alle de timeregistreringer som der mangler, fx. kunde gebyr osv. Når sagen er klar til fakturering tryk på: "Godkend og send til fakturering".

Når status på en sag ændres til "Godkend og send til fakturering" skal sagen være i et stadie hvor en ekstern revisor ville kunne bogføre sagen. Så sagen skal ikke mangle timeregistreringer, journaler mm.

Vi anbefaler at du løbende godkender dine sager og fakturerer 1 gang om ugen (eller 1 gang i måneden). Dette vil tillade dig at fakturere mange sager på en gang, hvilket er meget mere effektivt.

Fakturer én sag
For at fakturere én sag, gå da til sagen. Herefter kan du download faktura under tappen "Fakurering" (punkt 1 og 2). Når sagen er bogført kan sagen markeres som afslutttet ved at klikke på "Afslut" i Sags Menu (punkt 3).


Fakturer mange sager
Ønsker du at fakturere mange sager på en gang, skal du i organisations menuen vælge menu punktet: "Fakturering".

Du vil nu blive mødt af en formular some tillader dig at specificere hvilket sager du ønsker at fakturere. Når der trykkes på "Send links" vil dit faktura job blive sat i kø og når det er færdigt vil du modtage en mail med links til faktura (OBS! dette kan godt tage noget tid)

  • Kunder: her kan du vælge alle de kunder du ønsker at fakturere for. 
  • Sags status: hvilken status skal sagen have. Vi anbefaler at du kun vælger sager med status "Faktureres". Du kan godt fakturere sager som endnu ikke er afsluttet kan du her vælge en anden status.
  • Start & Slut: det tidsinterval der ønskes at fakturere (eksempel: 01/02/2018 - 01/03/2018)
  • Typer: hvilke faktura typer ønskes der at blive sendt. Vælges der f.eks. medarbejder vil alle medarbejder faktura blive sendt. 
  • Afslut sag: Hvis denne er valg vil alle sager med status: "Faktureres" blive afsluttet.
Fandt du dit svar?